Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Kleines und Großes Deutsches Sprachdiplom (KDS/GDS)

Definición:

Diplomas de alemán como lingua estranxeira outorgados polo Goethe Institut en colaboración coa universidade alemá Ludwig-Maximilians-Universität de Munich. O Diploma de Grao Medio ou Diploma Xeral acredita un dominio cualificado do alemán como lingua estranxeira, mentres que o Diploma de Grao Superior certifica a posesión duns coñecementos do idioma dun nivel case equivalente ao dun falante nativo. A posesión de ambos os dous diplomas é un requisito para cursar estudos en universidades alemás e nalgúns países o Diploma de Grao Superior esíxese para traballar como profesor de alemán. Para obter calquera dos dous diplomas é necesario presentarse a un exame, para o cal a idade de admisión mínima é de 18 anos.

Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/kleines-und-grosses-deutsches-sprachdiplom-kdsgds, con data de acceso 15/04/2024).