Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Instrución explícita

Definición:

Tipo de instrución na que o alumno aprende unha regra que despois practica, tal e como postulaba, por exemplo, o método da gramática e a tradución. Oponse á instrución implícita, na que o aprendiz debe inducir as regras a partir dos exemplos que se lle presentan. Desde os anos 60 e 70 do século pasado veuse debatendo o papel da instrución formal no ensino de linguas; esta discusión serviu de base para a controversia entre un enfoque de ensino da gramática máis dedutivo e outro máis indutivo. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Diller, K. 1978. The Language Teaching Controversy. Rowley, Mass.: Newbury House.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Westwood, P. 2008. What Teachers Need to Know about Teaching Methods. Victoria: ACER Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Instrucción explícita
Inglés: 
Explicit instruction
Francés: 
Instruction explicite
Alemán: 
Explizite Instruktion
Italiano: 
Istruzione esplicita
Polaco: 
Wyraźna instrukcja
Portugués: 
Instrução explícita
Ruso: 
Эксплицитное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/instrucion-explicita, con data de acceso 21/05/2024).