Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Hipótese do nivel soleira

Definición:

hipótese inicialmente proposta por Cummins (1979), segundo a cal o nivel soleira é o nivel mínimo de dominio lingüístico que un aprendiz debe acadar para poder utilizar e sacar partido desa lingua no contexto da aula, xa que obter o nivel soleira permite ao alumno ser máis independente respecto do profesor. Unha vez alcanzado este nivel, o proceso de aprendizaxe configúrase de forma máis eficaz e independente. Cummins relaciona esta hipótese coa da interdependencia de desenvolvemento; segundo esta, o nivel de aptitude lingüística que o aprendiz posúa na primeira lingua cando comeza a aprender outra condiciona o desenvolvemento da súa aptitude lingüística na segunda lingua.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cummins, J. 1979. "Linguistic iIterdependence and the Educational Development of Bilingual Children". Review of Educational Research 49/2: 222-251.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Hipótesis del umbral
Inglés: 
Threshold hypothesis
Francés: 
Hypothèse du seuil
Alemán: 
Schwellen-Hypothese
Italiano: 
Ipotesi del livello soglia
Portugués: 
Hipótese do limiar
Ruso: 
Гипотеза порогового значения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/hipotese-nivel-soleira, con data de acceso 21/05/2024).