Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Interdisciplinariedade

Definición:

Principio metodolóxico que propicia que tanto o ensino de contidos como a consecución de obxectivos se leven a cabo mediante a colaboración das diferentes áreas curriculares, as cales deberán complementarse e reforzarse mutuamente; isto significa que os mesmos contidos e capacidades han de traballarse desde todas as áreas, xa que a integración disciplinar contribúe decisivamente ao desenvolvemento xeral e harmónico do alumno, á vez que asegura a funcionalidade do que este aprende. Por exemplo, a comprensión e produción de mensaxes orais e escritas é unha capacidade que debe ser desenvolvida de modo interdisciplinar, é dicir, mediante a súa exercitación en todas as áreas, e non só dentro das especificamente lingüísticas (Linguas Estranxeiras, Lingua Castelá, e, se é o caso, Lingua da Comunidade Autónoma). 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1989. Diseño Curricular Base. Educación Secundaria Obligatoria. 2 vols. Madrid: MEC.

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1991. El Sistema Educativo Español. Madrid: CIDE-MEC.

Torres Santomé, J. 1994. Globalización e interdisciplinariedad: El currículum integrado. Madrid: Morata, 1996.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Interdisciplinariedad
Inglés: 
Interdisciplinarity
Francés: 
Interdisciplinarité
Alemán: 
Interdisziplinarität
Italiano: 
Interdisciplinarietà
Polaco: 
Interdyscyplinarność
Portugués: 
Interdisciplinaridade
Ruso: 
Междисциплинарность
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/interdisciplinariedade, con data de acceso 21/05/2024).