Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Globalización

Definición:

Forma ou método de organizar contidos centrado no alumno que abarca un grupo de áreas, asignaturas ou temas de acordo coas necesidades do discente en torno a un eixo central. Parte dunha aproximación totalizadora da realidade e da experiencia. Este método permite a integración de diversos contidos que transcenden a unha única disciplina. Dalgún xeito, pódese considerar como un tipo de aprendizaxe significativa xa que permite establecer conexións entre o que alumno xa coñece e o que se lle está a aprender. De acordo con Zabala Vidiella (1995), o método ou traballo con proxectos, tan común no ensino de linguas, pode cualificarse como un método globalizado, xa que parte dos intereses do alumno no estudo dalgún tema próximo a súa realidade e pretende incluir todos os coñecementos adquiridos. Outros métodos globalizadores son os centros de interese, os complexos de interese de Freinet e o sistema de complexos da escola de traballo soviética. ⇒ traballo con proxectos e aprendizaxe global.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Zabala Vidiella, Antoni. 1995. La práctica educativa: cómo enseñar. Barcelona: Graó, 1995.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Globalización
Inglés: 
Globalization
Francés: 
Mondialisation
Alemán: 
Globalisierung
Italiano: 
Globalizzazione
Polaco: 
Globalizacja
Portugués: 
Globalização
Ruso: 
Глобализация
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/globalizacion, con data de acceso 27/05/2024).