Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Aprendizaxe significativa

Definición:

Tipo de aprendizaxe descrita por Ausubel (1963) no que as nocións aprendidas pasan a formar parte do sistema conceptual e de pensamento do individuo. Para iso o discente terá que realizar unha determinada tarefa que lle sirva para establecer unha conexión máis ou menos definitiva entre os coñecementos previos, é dicir, os que xa ten, e os novos contidos. Contrasta coa aprendizaxe de carácter mecánico ou exclusivamente memorístico no que a aprendizaxe se converte nunha mera fórmula ou rutina.

Nos documentos que recollen os principios psico-pedagóxicos da reforma educativa no noso país incídese de xeito reiterado en que se debe procurar que a aprendizaxe sexa significativa.

Bibliografía: 

Ausubel, D. P. 1963. The Psychology of Meaningful Verbal Learning: An Introduction to School Learning. New York: Grune & Stratton.

Ausubel, D. P. 1968. Educational Psychology -A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Aprendizaje significativo
Inglés: 
Meaningful learning
Francés: 
Apprentissage significatif
Alemán: 
Bedeuntungsvolles Lernen
Italiano: 
Apprendimento significativo
Polaco: 
Nauka konstruktywna
Portugués: 
Aprendizagem significativa
Ruso: 
Эффективное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/aprendizaxe-significativa, con data de acceso 21/06/2024).