Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 1471 entradas

A

Aprendizaxe baseada en xogos => Gamificación
Aprendizaxe comunitaria da lingua => Aprendizaxe da lingua en comunidade
Aprendizaxe do código cognitivo => Enfoque do código cognitivo
Aprendizaxe indutiva => Aprendizaxe dedutiva
Aprendizaxe Integrada de Coñecementos Curriculares e Lingua Estranxeira (AICLE) => Ensino de linguas estranxeiras baseado en contidos
Aproximación oral => Ensino situacional de linguas
Área de Broca => Cerebro
Área de Wernicke => Cerebro
ASL
Atención ao contido => Atención á forma
Aula bilingüe => Sección(s) bilingüe(s)
Autocorrección => Corrección de erros
Autonomía => Aprendizaxe autónoma
Autorreparación => Corrección de erros
Avaliación con referencia á norma => Proba en relación cunha norma
Avaliación con referencia a un criterio => Proba en relación cun criterio
Avaliación directa => Valoración directa
Avaliación global => Avaliación sumativa
Avaliación interna => Avaliación externa
Avaliación obxectiva => Proba obxectiva
Avaliación subxectiva => Proba subxectiva

B

Bilingüismo composto => Bilingüismo
Bilingüismo coordinado => Bilingüismo
Bilingüismo subordinado => Bilingüismo

C

Caixa negra => Modelo da caixa negra
Cambio de código => Alternancia de códigos