Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Baleiro de opinión

Definición:

Tamén diferenza de opinión.

O baleiro de opinión é semellante ao de información e xorde de actividades levadas a cabo polos estudantes en grupos ou en parellas na aprendizaxe dunha segunda lingua. Consiste en que, perante un problema ou unha situación de conflito, non hai respostas totalmente correctas ou incorrectas. Neste tipo de actividades búscase fundamentalmente o intercambio dos puntos de vista dos estudantes que forman a parella ou o grupo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Johnson, K. 1982. Communicative Syllabus Design and Methodology. Oxford: Pergamon Institute of English.

Littlewood, W. 1981. Communicative Language Teaching: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una versión traducida al español del año 1996 en la misma editorial).

Seligson, P. 1997. Helping Students to Speak. London: Richmond.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Vacío de opinión
Inglés: 
Opinion gap
Francés: 
Vide d'opinion
Alemán: 
Entscheidungsdiskussion
Italiano: 
Vuoto d'opinione
Portugués: 
Vazio de opinião
Ruso: 
Упражнение на выражение различной точки зрения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/baleiro-opinion, con data de acceso 24/05/2024).