Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

BILEGA

Definición:

Acrónimo do galego equivalente a “Bibliografía informatizada da lingua galega”. A BILEGA é un dos proxectos de investigación que se está a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Trátase dunha base de datos que contén información acerca de traballos de investigación, divulgación e opinión sobre a lingua galega en calquera dos períodos do seu desenvolvemento histórico a partir do século XVIII. Os rexistros, que inclúen referencias sobre traballos de variadas orixes (iberorrománicos, portugueses, casteláns, etc.), conteñen as súas historias editoriais completas e sinopses sobre os seus contidos. A BILEGA permite facer buscas por varios parámetros (autor, tema, período, variedade lingüística, etc.).

Entradas relacionadas: 
Correspondencia noutros idiomas
Español: 
BILEGA
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/bilega, con data de acceso 20/06/2024).