Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Valoración directa

Definición:

Estimación da calidade do traballo que o alumno está a facer nun momento determinado. Así, por exemplo, se un pequeno grupo de alumnos está a realizar unha tarefa de expresión oral, o profesor pode facer unha valoración de cada alumno consonte a unha serie de categorías establecidas de antemán nunha escala ou táboa. Este tipo de valoración contrasta coa valoración indirecta. Neste caso emprégase unha proba, decotío escrita, para avaliar as capacidades do alumno. A valoración directa é máis frecuente en actividades de expresión oral e escrita, mentres que a indirecta é más propia de tarefas de lectura.

Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Valoración directa
Inglés: 
Direct assessment
Francés: 
Valorisation directe
Alemán: 
Direkte Beurteilung
Italiano: 
Valutazione diretta
Portugués: 
Avaliação direta
Ruso: 
Непосредственное оценивание
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/valoracion-directa, con data de acceso 18/04/2024).