Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación indirecta

Definición:

Ao contrario do que ocorre na avaliación directa, neste tipo de avaliación utilízase unha proba, normalmente escrita, que avalía distintas destrezas. Así por exemplo, a comprensión escrita pode ser medida de forma indirecta pedindo aos estudantes que dean mostras da súa comprensión dun texto marcando casillas, completando oracións, respondendo a preguntas directas, sinalando se un grupo de afirmacións sobre o texto son verdadeiras ou falsas, etc. Aínda que se cre que a capacidade para responder a este tipo de probas está relacionada estatisticamente coa habilidade para redactar correctamente, iso non quere dicir que as dúas representen o mesmo. Unha proba indirecta típica sería unha proba de encher ocos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación indirecta
Inglés: 
Indirect assessment
Francés: 
Évaluation indirecte
Alemán: 
Indirekte Beurteilung
Italiano: 
Valutazione indiretta
Polaco: 
Ocena pośrednia
Portugués: 
Avaliação indireta
Ruso: 
Косвенная оценка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-indirecta, con data de acceso 21/05/2024).