Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba de encher ocos

Definición:

Tamén denominada proba close ou cloze.

técnica utilizada para preparar e avaliar de forma sinxela a comprensión escrita dun estudante por medio dun exercicio no que se eliminan as palabras dunha pasaxe a intervalos regulares, deixando espazos en branco. Normalmente elimínase unha palabra de cada cinco ou seis, comezando desde un lugar ao chou no texto. As probas que utilizan esta técnica presentan diferentes formatos:

  1. método da palabra exacta, no que o estudante ha de proporcionar a mesma palabra que foi suprimida do texto orixinal;
  2. método da palabra aceptable, no que o que se pide é unha palabra apropiada no contexto da pasaxe de lectura.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba de rellenar huecos
Inglés: 
Cloze procedure
Francés: 
Épreuve de remplissage de blancs
Alemán: 
Cloze-Test
Italiano: 
Test di riempimento degli spazi vuoti
Portugués: 
Método Cloze
Ruso: 
Тест на понимание текста
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-encher-ocos, con data de acceso 27/05/2024).