Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba de nivel

Definición:

Tipo de proba cuxo obxectivo é clasificar ao alumno de acordo co seu nivel de coñecementos da lingua meta para facer despois diferentes grupos. Unha proba de nivel típica inclúe unha mostra do material que se vai a cubrir nos distintos cursos e o seu resultado normalmente indica o grupo ao que se debe asignar ao alumno.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba de nivel
Inglés: 
Placement test
Francés: 
Test de niveau
Alemán: 
Einstufungstest
Italiano: 
Prova di identificazione del livello
Portugués: 
Teste de nivelamento
Ruso: 
Тест распределяющий по уровню знаний
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-nivel, con data de acceso 15/07/2024).