Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba de diagnóstico

Definición:

Tamén proba diagnóstica.

Proba utilizada para examinar e valorar un aspecto concreto da lingua meta. Así, por exemplo, unha proba de diagnóstico de pronuncia terá como obxectivo identificar aqueles aspectos fonolóxicos da lingua que lle causan unha especial dificultade ao estudante. As probas de nivel son en realidade un tipo especial de proba de diagnóstico.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Oller, J. 1979. Language Tests at School. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba de diagnóstico
Inglés: 
Diagnostic test
Francés: 
Épreuve diagnostique
Alemán: 
Diagnostischer Test
Italiano: 
Prova diagnostica
Portugués: 
Teste diagnóstico
Ruso: 
Диагностический тест
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-diagnostico, con data de acceso 13/07/2024).