Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación sumativa

Definición:

Tipo de avaliación do alumnado que se interesa unicamente polo produto final, é dicir, prima por enriba de todo o rendemento do estudante ao final de curso sen ter en conta outros factores. Neste sentido contrasta coa avaliación de carácter formativo. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Eres Fernández, I. G. M. & Rádis Baptista, L. M. T. 2010. La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación. Madrid: Arco Libros.

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Nunan, D. 1988. The Learner-Centred Curriculum. Cambridge: Cambridge University Press.

En avaliación de programas, recollida sistemática de información ao final dun curso ou programa de estudos que trata de determinar se ese curso ou programa cumpriu os obxectivos marcados desde un principio. As decisións a tomar polos avaliadores serán, polo tanto, a grande escala, por exemplo, continuar ou non achegando fondos a ese programa de estudos.

Bibliografía: 

McCormick, R. & James, M. 1988. Curriculum Evaluation in Schools. London: Croom Helm. 2nd edition.

Weir, C. J. 1994. Evaluation in ELT. Oxford: Blackwell.

Yeoman, G. D. & Beck, A. W. 1987. Curriculum Evaluation. Nottingham: University of Nottingham School of Education.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación sumativa
Inglés: 
Summative evaluation
Francés: 
Évaluation sommative
Alemán: 
Summative Beurteilung
Italiano: 
Valutazione riassuntiva
Polaco: 
Ocena podsumowująca
Portugués: 
Avaliação sumativa
Ruso: 
Суммативное оценивание
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-sumativa, con data de acceso 21/05/2024).