Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación de materiais didácticos

Definición:

Xuízo sistemático que se fai da conveniencia de todos aqueles apoios didácticos existentes: libros de texto, materiais informáticos, apoio audiovisual, etc. utilizados na aula cunha finalidade (curso, nivel, etc.) concreta. Os avaliadores poden ser os propios profesores de forma individual ou colectiva, e ata o ministerio ou as autoridades educativas correspondentes. De feito, o propio proceso de avaliación comeza desde a mesma editorial que decide publicar, por exemplo, un libro de texto determinado, trala súa posta en práctica de forma experimental na aula con vistas a emendar as súas deficiencias por medio de avaliadores independentes.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

McDonough, J. & Shaw, C. 1994. Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell.

Sheldon, L. 1988. “Evaluating ELT Textbooks and Materials.” English Language Teaching Journal 42/4: 237-246.

Webster, W. J. 1976. The Evaluation of Institutional Materials. London: Association for Educational Communicative and Technology.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación de materiales didácticos
Inglés: 
Materials evaluation
Francés: 
Évaluation des matériels d'enseignement
Alemán: 
Lehrmaterialanalyse / Lehrwerkskritik
Italiano: 
Valutazione del materiale didattico
Polaco: 
Ocena materiałów dydaktycznych
Portugués: 
Avaliação de materiais didáticos
Ruso: 
Оценка материалов
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-materiais-didacticos, con data de acceso 13/07/2024).