Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación continua

Definición:

Trátase da avaliación ou valoración que realiza o docente do alumnado de modo regular durante todo o programa de estudos: actuacións en clase, traballos e proxectos realizados, exames, etc. A cualificación final reflectiría, polo tanto, o traballo realizado polo alumnado ao longo de todo o curso. A avaliación continua pódese levar a cabo de múltiples xeitos: mediante listas de control cumprimentadas polo profesor ou polo alumnado ao longo do curso, a través da avaliación dunha serie de tarefas específicas ou cunha serie de mostras do traballo dos estudantes en fases diversas de acabado e distintos momentos do curso. A avaliación continua permite ter en conta a creatividade e a constancia no esforzo do discente, aínda que depende moito máis da capacidade do docente para ser obxectivo nas súas apreciacións, podendo chegar a converterse para o estudante nunha continua carreira de obstáculos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Eres Fernández, I. G. M. & Rádis Baptista, L. M. T. 2010. La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación. Madrid: Arco Libros.

Nunan, D. 1988. The Learner-Centred Curriculum. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación continua
Inglés: 
Continuous assessment
Francés: 
Évaluation continue
Alemán: 
Kontinuierliche Bewertung
Italiano: 
Valutazione continua
Polaco: 
Przeprowadzana na bieżąco ocena postępów w nauce
Portugués: 
Avaliação contínua
Ruso: 
Непрерывное оценивание
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-continua, con data de acceso 21/06/2024).