Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba en relación cun criterio

Definición:

Tamén denominada proba de criterio establecido.

Tipo de exame que avalía os logros e a actuación dun estudante en relación cunha puntuación estandarizada xa establecida. A devandita puntuación reflicte o nivel de consecución dunha serie de obxectivos e criterios ben definidos. A nota obtida interprétase de acordo co criterio de puntuación máis que en relación coa nota alcanzada polos demais estudantes, o cal a distingue da proba en relación cunha norma. Os obxectivos que se perseguen con esta clase de probas son dous:

  1. impoñer unha serie de criterios fixos para medir os logros de cada estudante, é dicir, establecer patróns que non cambian con grupos diferentes de examinandos, e
  2. motivar ao estudante a achegarse a eses obxectivos.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba en relación con un criterio
Inglés: 
Criterion referenced test
Francés: 
Épreuve en relation avec un critère
Alemán: 
Kriteriumsorientierte Prüfung
Italiano: 
Prova basata sui criteri
Portugués: 
Teste de referência criterial
Ruso: 
Тест основанный на критериях
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-relacion-cun-criterio, con data de acceso 14/06/2024).