Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba subxectiva

Definición:

Proba da que depende a valoración que realiza un examinador. Existen distintos graos de subxectividade á hora de corrixir as probas. Así, por exemplo, a corrección dunha composición pode ser máis subxectiva que a corrección dunha serie de preguntas curtas nun exercicio de lectura comprensiva. A vantaxe das probas subxectivas é que reflicten o feito de que a lingua e a comunicación son complexas, non permiten a súa atomización e son maiores que a suma das súas partes. Pódese eludir o problema da subxectividade mediante a corrección do exame por máis dunha persoa.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Eres Fernández, I. G. M. & Rádis Baptista, L. M. T. 2010. La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación. Madrid: Arco Libros.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba subjetiva
Inglés: 
Subjective test
Francés: 
Test subjectif
Alemán: 
Subjektiver Test
Italiano: 
Test soggettivo
Portugués: 
Teste subjetivo
Ruso: 
Субъективный тест
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-subxectiva, con data de acceso 24/05/2024).