Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación do erro

Definición:

Termo que designa os criterios e procedementos que se utilizan para avaliar o efecto dos erros no oínte, tendo en conta aspectos como a aceptabilidade da forma desviada.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Burt, M. & Kiparsky, C. 1972. The Goofocon: A Repair Manual for English. Rowley, Mass.: Newbury House.

Eres Fernández, I. G. M. & Rádis Baptista, L. M. T. 2010. La enseñanza de lenguas extranjeras y la evaluación. Madrid: Arco Libros.

Hughes, A. & Lascaratou, C. 1982. “Competing Criteria for Error Gravity.” ELT Journal 36/3: 175-182.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación del error
Inglés: 
Error evaluation
Francés: 
Évaluation de l'erreur
Alemán: 
Fehlerbewertung
Italiano: 
Valutazione dell'errore
Polaco: 
Ocena błędu
Portugués: 
Avaliação do erro
Ruso: 
Оценка ошибок
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-erro, con data de acceso 18/04/2024).