Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación analítica

Definición:

Tipo de avaliación que observa distintos aspectos da aprendizaxe de forma separada. Oponse neste sentido á avaliación holística, que se ocupa da globalidade da aprendizaxe. En ocasións é posible combinar os dous tipos de avaliación. Así, por exemplo, se consideramos o nivel alcanzado por un aprendiz con respecto á destreza de comprensión oral como un todo, asignándolle unha determinada puntuación, estariamos pondo en práctica un tipo de avaliación holística. Pola contra, se examinamos distintos aspectos desta destreza, outorgando unha puntuación parcial para despois calcular unha puntuación final, o tipo de avaliación que estariamos levando a cabo sería de carácter analítico. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación analítica
Inglés: 
Analytic assessment
Francés: 
Évaluation analytique
Alemán: 
Analytische Bewertung
Italiano: 
Valutazione analitica
Polaco: 
Ocena analityczna
Portugués: 
Avaliação analítica
Ruso: 
Аналитическая оценка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-analitica, con data de acceso 27/05/2024).