Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Avaliación do aproveitamento

Definición:

Grao no que se alcanzaron obxectivos específicos e se cubriron unha serie de contidos (o que se ensinou) durante un curso. Relaciónase, xa que logo, co traballo realizado durante cada un dos períodos nos que se divide un curso, co libro de texto e co programa. Está orientada ao curso e, porén, pode levarse a cabo mediante unha proba de rendemento académico. A avaliación do aproveitamento atópase perto da experiencia do alumnado, o cal supón unha vantaxe. Fronte ao devandito tipo de avaliación está a avaliación do dominio lingüístico, que se interesa máis pola capacidade do estudante para desenvolverse no mundo real.

Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Evaluación del aprovechamiento
Inglés: 
Achievement assessment
Francés: 
Évaluation d'exploitation
Alemán: 
Leistungsbeurteilung
Italiano: 
Valutazione di successo
Polaco: 
Ocena osiągnięć
Portugués: 
Avaliação de aproveitamento
Ruso: 
Оценка достижений
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/avaliacion-aproveitamento, con data de acceso 17/04/2024).