Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba de rendemento académico

Definición:

Proba na que, partindo dunha serie de obxectivos fixados con antelación, se mide o grao de aprendizaxe do material presentado durante un curso académico nun programa de estudos determinado. As probas de rendemento académico poden ser de dous tipos:

  1. proba de rendemento académico final, á que se somete o estudante ao final do curso, por exemplo, o exame final de nivel nunha escola oficial de idiomas; e
  2. proba de rendemento académico de progreso, que mide as distintas etapas que van cara ao logro dos obxectivos marcados por un programa.

O contido das probas de rendemento académico debe seguir fielmente os exercicios, materiais e libros ou manuais empregados durante o curso.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba de rendimiento académico
Inglés: 
Achievement test
Francés: 
Épreuve de rendement académique
Alemán: 
Leistungstest
Italiano: 
Test di compimento academico
Portugués: 
Teste de aproveitamento
Ruso: 
Тест на проверку усвоения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-rendemento-academico, con data de acceso 13/06/2024).