Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Aprendizaxe de toda a persoa ou integral

Definición:

Enfoque global da aprendizaxe de linguas no que se basean métodos tales como a aprendizaxe da lingua en comunidade. A noción da aprendizaxe integral foi proposta por Charles Curran, autor que aplicou ao proceso de aprendizaxe ás teorías de Carl Rogers sobre o consello psicolóxico, dando lugar á denominada aprendizaxe mediante “consello psicolóxico” (en inglés, counselling learning).

A aprendizaxe de toda a persoa ou integral sostén que a auténtica aprendizaxe é á vez cognitiva e afectiva, e que ten lugar mediante situacións comunicativas de interacción docente-discente, nas que a relación entre ambos evoluciona de modo similar ao desenvolvemento ontoxénico do neno. Este desenvolvemento divídese en cinco etapas, que se corresponden con cinco fases de aprendizaxe e cinco fases de conflito afectivo: dependencia, autoafirmación, resentimento, tolerancia e independencia. A medida que o alumno-neno desenvolve as súas capacidades, vai aumentando tamén o seu grao de autoconfianza e a súa independencia do profesor-pai. Deste xeito, por exemplo, nas fases dúas e tres o alumno manifesta signos de independencia ao intentar comunicarse sen axuda e ao afirmar a súa identidade rexeitando consellos non solicitados. Na fase catro xa ten a suficiente seguridade en si mesmo como para aceptar críticas. Finalmente, do mesmo xeito que un neno se fai adulto, o alumno chega a compartir os coñecementos do profesor e pode converterse á súa vez en profesor doutro alumno. A aprendizaxe integral dunha lingua é, xa que logo, unha experiencia global equiparable ao crecemento e evolución dunha persoa, con todas as súas dificultades e retos, cuxa clave radica nunha concepción da relación profesor-alumno na que ámbolos dous participan de modo activo como individuos completos, isto é, tanto intelectual como afectivamente.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Curran, C. 1976. Counseling-Learning in Second Languages. Apple River, Il: Apple River Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Aprendizaje de toda la persona o integral
Inglés: 
Whole person learning
Francés: 
Apprentissage de toute la personne ou intégral
Alemán: 
Ganzheitliches Lernen
Italiano: 
Apprendimento integrale
Polaco: 
Nauka integralna
Portugués: 
Aprendizagem integral
Ruso: 
Совокупное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/aprendizaxe-toda-persoa-integral, con data de acceso 18/04/2024).