Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Bo aprendiz de linguas

Definición:

Discente que obtén bos resultados no seu proceso de aprendizaxe. Son alumnos que mostran unha serie de características, entre as que se atopa a preocupación polos trazos e propiedades das formas lingüísticas da segunda lingua e a comunicación, e que aproveitan todo tipo de oportunidades para utilizar a lingua nun contexto natural. Participan de forma activa nas tarefas a realizar, polo que eles mesmos prefiren levar as rendas da súa aprendizaxe en lugar de apoiarse en exceso no docente; asumen tamén responsabilidade no propio proceso de aprendizaxe, tomando decisións e escollendo o seu propio estilo de aprendizaxe, e finalmente, mostran flexibilidade no uso de estratexias de aprendizaxe.

Un estudo levado a cabo por Naiman, Fröhlich, Stern e Todesco (1978) sobre este tipo de alumnos revelou características non só do propio aprendiz, senón tamén do ensino e aprendizaxe da segunda lingua en termos xerais. Respecto ao aprendiz, o estudo conclúe que a aptitude resulta menos relevante que a actitude, deixando así mesmo patente a complexidade e individualidade de cada aprendizaxe. En canto ao ensino, destaca que en xeral o profesor non é capaz de distinguir entre aqueles estudantes que posúen unha grande aptitude para a aprendizaxe de segundas linguas e aqueles que non a teñen. En relación á aprendizaxe en si, esta investigación demostra que a simple observación non permite identificar á persoa que se poida cualificar como bo aprendiz. Demostrouse, tamén, que a tolerancia da ambigüidade, a independencia de campo (⇒ dependencia do ámbito de acción), e a actitude contribúen ao éxito na aprendizaxe da lingua.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Naiman, N. 1996. The Good Language Learner. Clevedon: Multilingual Matters.

Naiman, N., Frölich, M., Stern, H. & Todesco, A. 1978. The Good Language Learner. Research in Education Series No. 7. Toronto: The Ontario Institute for Studies in Education.

Rubin, J. 1975. “What the Good Language Learner can Teach Us.” TESOL Quarterly 9/1: 41-51.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Buen aprendiz de lenguas
Inglés: 
Good language learner
Francés: 
Bon apprenant de langues
Alemán: 
Guter Fremdsprachenlerner
Italiano: 
Bravo discente di lingua
Polaco: 
Dobry uczeń języka obcego
Portugués: 
Bom aluno de línguas
Ruso: 
Ученик способный к изучению языков
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/bo-aprendiz-linguas, con data de acceso 21/05/2024).