Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 1471 entradas

C

Constructo => Validez do constructo
CUALE => Programa CUALE
Curso de Cualificación Pedagóxica (CCP) => CCP (Curso de Cualificación Pedagóxica)
Curva de Melton => Curva de aprendizaxe
Curva de Vincent => Curva de aprendizaxe

D

DaF
Datos de entrada => Aducto
DaZ
DBE
DCB
Debate en grupos pequenos => Discusión en grupo
Dedución => Aprendizaxe dedutiva
Desenvolvemento do profesorado => Formación do profesorado
Destrezas produtivas => Destrezas lingüísticas
Destrezas receptivas => Destrezas lingüísticas
Desviación estándar => Desviación típica (DT, σ)
DIALANG => Proxecto DIALANG
Diálogo aberto => Actividade precomunicativa
Diálogo con pautas => Actividade precomunicativa
Diferenza de información => Baleiro informativo
Diferenza de opinión => Baleiro de opinión
Diploma Básico de Español (DBE) => DBE