Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Desenvolvemento curricular desde a escola

Definición:

Movemento educativo que propugna que a realización de programas debe achegarse aos intereses e necesidades dos discentes no maior grao posible. Para iso defende que a planificación, o deseño, a posta a punto e a avaliación dun programa de estudos debe levalas a cabo a propia escola (alumno, profesor, pais, etc.), e non vir impostos desde organismos ou institucións alleos a ela. Un paso máis aló constitúeo o currículo centrado no alumno, no que explicitamente se deseñan programas que teñen en conta os intereses e necesidades dos discentes.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Skillbeck, M. 1984. School-Based Curriculum Development. London: Harper and Row.

White, R. 1988. The ELT Curriculum. Design, Innovation and Management. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Desarrollo curricular desde la escuela
Inglés: 
School-based curriculum development
Francés: 
Développement du curriculum depuis l'école
Alemán: 
Schulnahe Curriculumsentwicklung
Italiano: 
Sviluppo con base scolastica del programma / del curricolo
Portugués: 
Desenvolvimento curricular baseado na escola
Ruso: 
Разработка школьной программы
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/desenvolvemento-curricular-escola, con data de acceso 27/05/2024).