Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Departamento

Definición:

A organización docente do conxunto de profesores dun centro na meirande parte dos países da nosa contorna ten a súa base no departamento –tamén denominado seminario– que concentra aos especialistas de cada área de coñecemento que se imparta no mesmo. Exemplos diso serían os de Matemáticas e Ciencias da Natureza, Lingua e Literatura Galegas, Educación Física, etc.

As funcións específicas dos departamentos difiren segundo o tipo de institución no que se encadren e, polo tanto, o nivel de ensino ao que se dedican os seus membros. No básico coinciden en cuestións como a elaboración da programación do curso con especificacións sobre os obxectivos, contidos, materiais recomendados, criterios de avaliación e de recuperación. En xeral, funcionan como un pequeno equipo docente que, dirixido por unha persoa que exerce a coordinación, dirección de departamento ou xefatura de seminario, reflexiona sobre a súa actividade, propón melloras metodolóxicas e deseña materiais ou actividades pedagóxicas para os estudantes.

Bibliografía: 

MEC (Ministerio de Educación y Ciencia). 1991. El Sistema Educativo Español. Madrid: CIDE-MEC.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Departamento
Inglés: 
Department
Francés: 
Département
Alemán: 
Fachbereich/ Institut
Italiano: 
Dipartimento
Polaco: 
Departament
Portugués: 
Departamento
Ruso: 
Департамент/ отдел/ кафедра
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/departamento, con data de acceso 21/06/2024).