Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)

Definición:

O Diplôme Approfondi de Langue Française ou Diploma Avanzado de Lingua Francesa é un dos diplomas oficiais entregados polo Ministerio Francés de Educación Nacional para certificar as competencias en lingua francesa dos candidatos estranxeiros. O DALF consta de dous diplomas independentes,  correspondentes aos niveis C1 e C2 do Marco europeo común de referencia para as linguas (MCER). As probas para a obtención do DALF avalían as catro destrezas básicas: comprensión e expresión oral e comprensión e expresión escrita. Á hora de inscribirse, o candidato terá ademais que elixir unha das dúas especialidades, ciencias ou humanidades, para definir o tema das distintas probas orais e escritas. A posesión dun título de DALF exime de ter que realizar calquera proba de competencia lingüística á hora de acceder ás universidades francesas.

⇒ Apéndice III.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)
Francés: 
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)
Ruso: 
Диплом продвинутого французского языка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/diplome-approfondi-langue-francaise-dalf, con data de acceso 24/05/2024).