Apéndice III. Francés

1. Asociacións de profesores de francés como lingua estranxeira. Outras entidades.

2. Cursos, seminarios e másters de formación do profesorado.

  • Associations de Français langue étranger (FLE): Départements universitaires de FLE en France; Diplômes et certifications en FLE, DEA et DESS
    http://fle.asso.free.fr/
  • Centre internationale d'études pédagogiques
    http://www.ciep.fr/

3. Revistas electrónicas, foros de debate e listas de distribución sobre o ensino do francés.

4. Aprendizaxe do francés (ligazóns): materiais, gramáticas, dicionarios, exames e diplomas, etc.

5. Cursos de francés.