Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Correlación múltiple

Definición:

En estatística, relación asociativa na que interveñen máis de dúas variables. Se, por exemplo, queremos estudar a correlación existente entre unha variable dependente (o nivel de coñecementos dunha segunda lingua que posúen uns estudantes) e tres variables independentes (por exemplo, o número de horas de ensino nesa lingua, a motivación dos discentes, e o sexo ao que pertencen), a correlación múltiple será aquela que se establece entre a variable dependente e as variables independentes.

Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Correlación múltiple
Inglés: 
Multiple correlation
Francés: 
Corrélation multiple
Alemán: 
Multiple Korrelation
Italiano: 
Correlazione multipla
Polaco: 
Korelacja wieloraka
Portugués: 
Correlação múltipla
Ruso: 
Множественная корреляция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/correlacion-multiple, con data de acceso 14/06/2024).