Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Actividade precomunicativa

Definición:

Littlewood (1981) emprega este termo para referirse a unha serie de actividades que teñen como fin último proporcionar ao alumno algunhas das destrezas ou capacidades necesarias para comunicar significados pero non requiren para a súa realización ter que producir actos verdadeiramente comunicativos; noutras palabras, mediante estas actividades, o alumno realiza unha práctica lingüística que o capacitará para comunicarse posteriormente na vida real. A modo de exemplo podemos considerar un exercicio de práctica estrutural onde se lle presenta ao alumnado un enunciado en presente (Xoán visita Noia) para que o transforme ao pasado (Xoán visitou Noia). Dentro destas actividades precomunicativas, é posible falar da existencia dun continuo. Nun extremo están aquelas actividades que simplemente supoñen unha transformación lingüística de estruturas e non perseguen unha verdadeira comunicación. No outro extremo figuran actividades nas que o alumnado pode establecer unha relación cun significado concreto nun contexto determinado. Neste caso, estes exercicios están máis perto das actividades verdadeiramente comunicativas (⇒ actividade comunicativa). Como ilustración disto último, poderiamos presentar os típicos diálogos con pautas, que consisten na recreación por parte de dous alumnos dun diálogo de acordo cunhas instrucións concretas.

Alumno A

Chamas por teléfono ao alumno B.

A: Saúda a B.

B: .........................................................................

A: Suxire ir ao cine ao alumno B.

B: .........................................................................

A: Dá o título da película e conta brevemente o que saibas da mesma.

B: .........................................................................

A: Explica as distintas posibilidades de horario.

B: ........................................................................

A: Expresa o teu desacordo con esa hora concreta e suxire outra posibilidade.

B: ........................................................................

A: Expresa acordo e despídete.

B: .........................................................................

Alumno B

Contestas a chamada de teléfono do alumno A.

A: ........................................................................

B: Responde ao saúdo de A.

A: ........................................................................

B: Pregunta ao alumno A de que película se trata.

A: ........................................................................

B: Di que che parece ben e pregunta a hora.

A: ........................................................................

B: Escolle unha das posibilidades dadas.

A: ........................................................................

B: Di que estás de acordo e suxire un lugar de reunión.

A: ........................................................................

B: Despídete do alumno A e pecha a conversa.

Relacionados cos diálogos con pautas, tamén dentro das actividades precomunicativas, atopámonos cos diálogos abertos, nos que o alumno ten que completar unha conversa adoptando o papel dun dos interlocutores. Un exemplo sinxelo sería o seguinte:

Chamas por teléfono á estación de tren para preguntar o horario de trens de Vigo a Barcelona.

Telefonista: Estación de Vigo. En que lle podo axudar?

Ti: ......................................................................

Telefonista: Imos ver. Existen distintas posibilidades. Cando desexa viaxar?

Ti: .......................................................................

Telefonista: Durante o fin de semana unicamente hai un tren nocturno.

Ti: .......................................................................

Telefonista: Chega a Barcelona ás 6:45 horas.

Ti: .......................................................................

Telefonista: Grazas pola súa chamada. Adeus.

Ti: .......................................................................

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Littlewood, W. 1981. Communicative Language Teaching: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una versión traducida al español del año 1996 en la misma editorial).

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Actividade precomunicativa
Inglés: 
Precommunicative activity
Francés: 
Activité precommunicative
Alemán: 
Prekommunikative Aktivität
Italiano: 
Attività precomunicativa
Polaco: 
Ćwiczenie przedkomunikacyjne
Portugués: 
Atividade pré-comunicativa
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/actividade-precomunicativa, con data de acceso 05/07/2020).