Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Control de vocabulario

Definición:

Selección dun número limitado de palabras dunha lingua que se consideran básicas dentro da mesma para o seu emprego no ensino. Esta selección realízase tomando como base a creación de listas de termos que se elixen de entre todo o corpus léxico da lingua seguindo criterios de frecuencia (frecuencia de aparición dunha palabra determinada nunha mostra representativa de textos escritos relativos a temas e rexistros diversos, ou frecuencia de uso por parte dos falantes nunha situación comunicativa), e grao de familiaridade. O control de vocabulario é útil no ensino da segunda lingua para fins xerais, pero no caso da segunda lingua para fins específicos as necesidades do alumno obrigan a seleccionar un vocabulario máis especializado que permita ao estudante a comprensión e produción da lingua estranxeira en contextos moi concretos. O termo "control de vocabulario" foi acuñado arredor dos anos 20 e 30 do século pasado por estudiosos preocupados por racionalizar o esforzo do aprendiz de linguas estranxeiras, limitándoo a aquelas palabras máis utilizadas na comunicación diaria, e está na orixe dos primeiros dicionarios monolingües para aprendices de linguas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cowie, A. P. 1999. English Dictionaries for Foreign Learners. A History. Oxford: Oxford University Press.

Kennedy, C. & Bolitho, R. 1990. English for Specific Purposes. London: Macmillan. 1st edition (reprint).

Strevens, P. 1980. Teaching English as an International Language: From Practice to Principle. Oxford: Pergamon Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Control de vocabulario
Inglés: 
Vocabulary control
Francés: 
Contrôle de vocabulaire
Alemán: 
Wortschatzauswahl
Italiano: 
Controllo del vocabolario
Polaco: 
Kontrola słownictwa
Portugués: 
Controlo de vocabulário
Ruso: 
Тест / проверка словарного запаса
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/control-vocabulario, con data de acceso 20/06/2024).