Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 82 de 182 entradas

P

Proba de progreso => Exame de progreso
Proba directa => Valoración directa
Proba indirecta => Avaliación indirecta
Probabilidade => Significación estatística
Probas de nivel de inglés da Universidade de Cambridge (Reino Unido) => Cambridge EFL examinations
Proceso “de abaixo arriba” => Proceso “de arriba abaixo”
Proceso “top-to-bottom” => Proceso “de arriba abaixo”
Produción => Produción lingüística
Programa en espiral => Programa cíclico
Progresivismo => Reconstrucionismo
Pronuncia => Ensino da pronuncia
Proxecto => Enfoque por tarefas
Proxecto curricular de etapa => Proxecto Curricular de Centro (PCC)
Puntuación típica => Puntuación estándar