Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Puntuación Z

Definición:

En exames e estatística, denomínase así a un tipo de puntuación estándar que indica canto se afasta dunha puntuación bruta da media en unidades de desviación típica. O valor será positivo ou negativo dependendo de se se localiza por riba ou por debaixo da media. Por exemplo, se un estudante obtén unha puntuación bruta de 75 de 100 nunha proba na que a media do grupo é 55 e a desviación estándar é 10, a puntuación Z dese estudante obterase restando a media á puntuación bruta e dividindo o resultado entre a desviación estándar, isto é (75 - 55) : 10 = +2. A puntuación Z do estudante será, xa que logo, +2; isto significa que a súa puntuación bruta áchase dúas unidades de desviación estándar por riba da media.

Ejemplos: 

Se un estudante obtén unha puntuación bruta de 75 de 100 nunha proba na que a media do grupo é 55 e a desviación estándar é 10, a puntuación Z dese estudante obterase restando a media á puntuación bruta e dividindo o resultado entre a desviación estándar, isto é (75 - 55) : 10 = +2. A puntuación Z do estudante será, xa que logo, +2; isto significa que a súa puntuación bruta áchase dúas unidades de desviación estándar por riba da media.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Galego: 
Puntuación Z
Inglés: 
Z-score
Francés: 
Note Z
Alemán: 
Z-Wert
Italiano: 
Punteggio Z
Portugués: 
Pontuação Z
Entrada anterior / seguinte:

Cómo citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/puntuacion-z, con data de acceso 15/04/2021).