Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Puntuación Z

Definición:

En exames e estatística, denomínase así a un tipo de puntuación estándar que indica canto se afasta dunha puntuación bruta da media en unidades de desviación típica. O valor será positivo ou negativo dependendo de se se localiza por riba ou por debaixo da media. 

Exemplos: 

Se un estudante obtén unha puntuación bruta de 75 de 100 nunha proba na que a media do grupo é 55 e a desviación estándar é 10, a puntuación Z dese estudante obterase restando a media á puntuación bruta e dividindo o resultado entre a desviación estándar, isto é (75 - 55) : 10 = +2. A puntuación Z do estudante será, xa que logo, +2; isto significa que a súa puntuación bruta áchase dúas unidades de desviación estándar por riba da media.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Puntuación Z
Inglés: 
Z-score
Francés: 
Note Z
Alemán: 
Z-Wert
Italiano: 
Punteggio Z
Portugués: 
Pontuação Z
Ruso: 
Z-оценка
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/puntuacion-z, con data de acceso 22/05/2024).