Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Programa centrado nas destrezas

Definición:

programa que presta especial atención ás destrezas especiais e específicas necesarias para un grupo de estudantes, o cal se reflicte nos obxectivos, materiais didácticos, e experiencias de aprendizaxe e avaliación propias do programa. Así, por exemplo, nun programa centrado na destreza da expresión escrita practicaranse unha serie de habilidades como, por exemplo, xerar ideas, organizar as ideas de acordo con diversos criterios, identificar e desenvolver un punto de vista determinado, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

White, R. 1988. The ELT Curriculum. Design, Innovation and Management. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Programa centrado en las destrezas
Inglés: 
Skills-based syllabus
Francés: 
Programme axé sur les habiletés
Alemán: 
Fertigkeitenorientierter Lehrplan
Italiano: 
Sillabo / programma basato sulle abilità
Portugués: 
Programa centrado em competências
Ruso: 
Учебный план опирающийся на развитие навыков
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/programa-centrado-destrezas, con data de acceso 13/06/2024).