Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proceso “de arriba abaixo”

Definición:

Tamén proceso descendente e, en inglés, top-down process.

Proceso de comprensión da linguaxe no que o falante emprega os seus coñecementos xerais do mundo, expectativas e experiencia anterior, así como os guións e esquemas previos para interpretar e comprender un enunciado lingüístico ou unha secuencia de sucesos determinados nun contexto específico. En psicolingüística, psicoloxía cognitiva e procesamento da información, este termo oponse a outro proceso de análise: o proceso bottom-up (de abaixo arriba). Este último consiste na interpretación do significado de cada signo lingüístico ou dunha serie de signos lingüísticos desde o punto de vista fonolóxico e morfosintáctico, e de xeito illado ou literal; é dicir, sen establecer entre eles relacións de tipo contextual, pragmático ou conceptual. Este proceso de descodificación pode chegar para entender certos enunciados, mais resulta insuficiente á hora de asimilar outros que implican o coñecemento de elementos extralingüísticos e culturais relacionados coa lingua en cuestión. Ambos os procesos non son polo tanto excluíntes, senón interactivos, e actívanse cada vez que o falante ha de interpretar elementos do discurso. Un exemplo da necesidade desta relación son os refráns e frases feitas existentes en diferentes linguas. Así, por exemplo, a comprensión do enunciado Non poñas o carro antes dos bois implica por parte do falante non só o emprego dos mecanismos de análises de abaixo arriba (descodificación de sons ou dos grafemas que os representan, análises da estrutura morfosintáctica do discurso, etc.), senón tamén o emprego dos mecanismos de arriba abaixo (situación pragmática e contexto no que o texto esta situado (lingüístico e extralingüístico), coñecemento do concepto refrán / frase feita, o seu uso e significado, etc.). O mesmo sucede con elementos discursivos como as fórmulas de saúdo ou de agradecemento. Ambos os procesos han de combinarse para poder levar a cabo con éxito a comprensión de calquera tipo de texto de contido xeral ou específico, por exemplo, prensa, obras literarias ou cartas. Finalmente, ambos os procesos téñense estudado en relación coa comprensión lectora, o ensino de segundas linguas e o procesamento da lingua mediante computadores.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Barrios Espinosa, M. E. 1996. "Schema Theory and L2 Reading Instruction". Lenguaje y textos 8: 239-250.

Carrell, P.; Devine, J. & Eskey, D. 1988. Interactive Approaches to Second Language Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Proceso "de arriba abajo"
Inglés: 
Top-down process
Francés: 
Processus "de haut en bas"
Alemán: 
Absteigende Verarbeitung (top-down)
Italiano: 
Processo "top-down"
Polaco: 
Proces top-down
Portugués: 
Processo "top-down"
Ruso: 
Процесс мышления "сверху вниз"
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proceso-arriba-abaixo, con data de acceso 23/04/2024).