Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Pragmática

Definición:

Estudo da relación entre a forma e o significado dos enunciados e o contexto no que se empregan. Con frecuencia enténdese como un área de estudo complementaria da semántica e ocúpase dunha gran diversidade de aspectos da comunicación como a deíxe (emprego de elementos como pronomes persoais, demostrativos, adverbios de lugar e tempo, etc., cuxa interpretación presupón a referencia a algúns compoñentes da situación na que son empregados), os actos de fala, a expresión da cortesía, a presuposición, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Escandell, M. V. 1996. Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.

Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, G. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Pragmática
Inglés: 
Pragmatics
Francés: 
Pragmatique
Alemán: 
Pragmatik
Italiano: 
Pragmatica
Polaco: 
Pragmatyka
Portugués: 
Pragmática
Ruso: 
Прагматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/pragmatica, con data de acceso 24/05/2024).