Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Frase feita

Definición:

Tamén xiro idiomático.

Combinación de palabras que se emprega na fala con escasas ou nulas posibilidades de variación formal e que funciona como unha unidade semántica. Trátase xeralmente de expresións de valor non literal cun grao elevado de idiomaticidade como, por exemplo, en galego dar gato por lebre, en inglés to be all mouth and trousers (lit. “ser todo boca e pantalóns”), é dicir, “ser un farfallán”, ou en francés tomber des cordes (lit. “caer cordas”), é dicir, “chover moito, a cachón”.

Bibliografía: 

Corpas Pastor, G. 1997. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.

Ruiz Gurillo, L. 1997. Aspectos de fraseología teórica española. Cuadernos de Filología, Anejo 24. Valencia: Universitat de València.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Frase hecha
Inglés: 
Idiom
Francés: 
Phrase toute faite
Alemán: 
Idiomatischer Ausdruck/ Feste Wendung
Italiano: 
Frase idiomatica
Polaco: 
Idiom
Portugués: 
Expressão idiomática
Ruso: 
Идиома
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/frase-feita, con data de acceso 13/07/2024).