Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Exame de progreso

Definición:

Proba que mide o progreso que alcanza o aprendiz á hora de cumprir os obxectivos dunha lección ou un curso. O exame de progreso ten como meta indicarlle ao alumnado os puntos débiles da súa aprendizaxe, polo que pode ter un efecto motivador. Así mesmo, o exame de progreso axuda ao docente a avaliar a súa programación, materiais didácticos, contidos, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge University Press. (También existe una traducción al español en la misma editorial publicada en Madrid, 1998).

Baker, D. 1989. Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide. London: Edward Arnold.

Hughes, A. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Examen de progreso
Inglés: 
Progress test
Francés: 
Examen de progrès
Alemán: 
Lernfortschrittstest
Italiano: 
Esame del progresso
Polaco: 
Egzamin sprawdzający postęp
Portugués: 
Teste de progresso
Ruso: 
Прогресс-тест
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/exame-progreso, con data de acceso 13/07/2024).