Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 71 de 1471 entradas

U

Usuario competente => Niveis comúns de referencia
Usuario independente => Niveis comúns de referencia

V

Validez ecolóxica => Hipótese da validez ecolóxica
Validez superficial => Validez aparente
Valoración mediante escala => Escala de valoración
Valores => Actitude
Variabilidade => Dispersión
Variable de grupo => Variable externa
Variable de medición => Variable externa
Variable dependente => Variable
Variable independente => Variable
Variable persoal => Variable externa
Variación lingüística => Variable lingüística
Vía silenciosa => Método do silencio
Viabilidade => Practicidade
Vocabulario de lectura => Coñecemento lingüístico activo-pasivo
Voluntariado de Activación Lingüística => Activación Lingüística para a Participación Cidadá

W

Webinar => Seminario virtual

X

Xenerativismo => Gramática xenerativa
Xiro idiomático => Frase feita

Z

ZDP