Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Vocabulario visual

Definición:

Palabras impresas que pode recoñecer un falante a primeira vista cando le unha pasaxe ou un texto escrito sen necesidade de descodificalo, empregando destrezas fónicas (recorrendo á pronuncia) ou de lectura (recorrendo ao contexto). A estrutura cognitiva que se emprega no recoñecemento do vocabulario visual consiste na identificación duns patróns de produción específicos. Así, por exemplo, para recoñecer a palabra escrita cat (“gato”), o lector recorre ao recoñecemento dun patrón que inclúe a seguinte condición: se a primeira letra é c e a segunda e a terceira son a e t, respectivamente, actívase entón o concepto de cat na memoria a longo prazo, así como o seu patrón de son.

Esta técnica cognitiva de recoñecemento de patróns mediante a activación e relación das condicións que os forman coñécese como emparellamento, un proceso de descodificación de gran importancia xunto coa recodificación, que consiste na transformación da representación impresa en son, que é o que activa o significado.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Gagné, E. D. 1991. Psicología cognitiva del aprendizaje escolar. Madrid: Visor.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Vocabulario visual
Inglés: 
Recognition vocabulary
Francés: 
Vocabulaire visuel
Alemán: 
Visueller Wortschatz
Italiano: 
Vocabolario visuale
Portugués: 
Vocabulário visual
Ruso: 
Визуальный словарь
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/vocabulario-visual, con data de acceso 27/05/2024).