Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Uso lingüístico

Definición:

Conxunto de pautas ou hábitos que caracterizan ao xeito en que os membros dunha comunidade empregan a súa lingua en situacións concretas. Está relacionado, polo tanto, coa actuación lingüística, e adoita describirse en termos de preferencias por formas alternativas ou da frecuencia relativa de certos elementos en función do contexto. Así, por exemplo, un feito moitas veces apuntado polos estudosos do uso con referencia á lingua inglesa é a tendencia a un emprego máis frecuente da voz pasiva na linguaxe científica, en comparación con outros rexistros. Widdowson distinguiu entre uso lingüístico (en inglés, use) e mais uso (en inglés, usage); o uso lingüístico é a función dunha unidade lingüística como elemento pertencente a un sistema lingüístico, e uso é a función desa unidade lingüística como parte dun sistema de comunicación. ⇒ rexistro 2.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Ilson, R. 1994. Mastering English Usage. New York; London: Prentice Hall.

Widdowson, H. G. 1978. Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University Press.

Widdowson, H. G. 1983. Learning Purpose and Language Use. Oxford; Nueva York: Oxford University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Uso lingüístico
Inglés: 
Usage
Francés: 
Usage linguistique
Alemán: 
Sprachgebrauch
Italiano: 
Uso linguistico
Portugués: 
Uso linguístico
Ruso: 
Лингвистическое использование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/uso-linguistico, con data de acceso 14/06/2024).