Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Rexistro

Definición:

Seguimento do progreso do alumno en diversas fases da súa aprendizaxe. Normalmente implica información cuantitativa e cualitativa.

No modelo de análise afín aos postulados de M. A. K. Halliday, os rexistros son variedades lingüísticas definidas en función do contexto de uso, por oposición a aquelas outras denominadas dialectos e as determinadas por características do falante como a idade, a clase social, etc. Os diferentes compoñentes da situación adoitan agruparse en tres dimensións, cada unha das cales condiciona diferentes aspectos do texto: o campo de discurso (en inglés, field), referido ao tema tratado e ao propósito perseguido; permítenos distinguir, por exemplo, a linguaxe das matemáticas da da lingüística; o modo de discurso (en inglés, mode), alude á canle empregada e permite distinguir, por exemplo, a lingua escrita da oral; e finalmente o tenor do discurso (en inglés, tenor) refírese á relación entre os participantes, o que inclúe entre outros aspectos o nivel de formalidade.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Fontaine, L., Bartlett, T. & O'Grady, G. 2013. Systemic Functional Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Halliday, M. A. K. 1994. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 2nd edition.

No ámbito da sociolingüística, este termo emprégase ás veces nun sentido restrinxido con referencia a unha variedade lingüística característica de determinada actividade ou ocupación profesional e diferenciada doutras fundamentalmente no nivel do léxico. Entendendo o concepto deste xeito, pódese falar dun rexistro propio dos montañeiros, dos mecánicos, dos corredores de bolsa, etc.

Bibliografía: 

Biber, D. & Finegan, J. (eds.) 1994. Sociolinguistic Perspectives on Register. Oxford: Oxford University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.

Wardhaugh, R. 1986. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 1992.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Registro
Inglés: 
Register
Francés: 
Registre
Alemán: 
Register
Italiano: 
Registro
Portugués: 
Registo
Ruso: 
Регистр
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/rexistro, con data de acceso 24/07/2024).