Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Valoración mediante lista de control

Definición:

En avaliación 1, técnica que consiste en avaliar a unha persoa seguindo unha lista de aspectos que se consideran axeitados para un nivel de lingua ou curso concreto. Como se se tratase dun cuestionario, a persoa encargada da avaliación vai respondendo si ou non a unha lista de contidos ou elementos que o estudante debería ter cuberto con éxito durante un curso, aínda que tamén se pode diferenciar máis cunha serie de valores nunha escala (por exemplo, de 0 a 4) preferiblemente identificados con epígrafes e con definicións que expliquen como se deberían interpretar os epígrafes.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Valoración mediante lista de control
Inglés: 
Rating against a check-list
Francés: 
Évaluation par liste de contrôle
Alemán: 
Einstufung anhand einer Checkliste
Italiano: 
Valutazione basata su una lista di controllo
Portugués: 
Avaliação a partir de uma lista de verificação
Ruso: 
Рейтинг по отношению к перечню
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/valoracion-lista-control, con data de acceso 21/06/2024).