Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Translenguar

Definición:

Termo que provén do galés e que foi utilizado por primeira vez en 1994 por Cen Williams; o translenguar refírese á combinación de dous ou máis idiomas tanto na práctica pedagóxica como na produción lingüística dos falantes nun entorno bilingüe ou plurilingüe. Diferénciase da alternancia de código (code-switching en inglés) en que non se refire exclusivamente ao cambio dun idioma a outro, senón ao repertorio de estratexias discursivas, complexas, dinámicas e enfocadas desde a heteroglosia que os falantes con capaces de utilizar. Algunhas prácticas do translenguar inclúen: o uso de xestos e recursos visuais e a dispoñibilidade de textos e/ou audios no idioma materno dos estudantes para facilitar a comprensión de contidos nunha L2, a adaptación e/ou creación de termos e frases combinando elementos de dous ou máis idiomas, e a alternancia de código.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

García, O. & Vogel, Sara. 2017. Translanguaging. New York: City University of New York, CUNY Academic Works.

García, O. & Wei, L. 2013. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. London: Palgrave.

García, O. 2012. "El papel del translenguar en la enseñanza de español en Estados Unidos", en Domitrescu, D. (ed.). El español en Estados Unidos: E Pluribus Unum? Enfoques multidisciplinarios. Nueva York: Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), pp. 353-373.

Wei, L. 2018. "Translanguaging as a practical theory of language". Applied Linguistics 39/1: 9-30.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Translenguar
Inglés: 
Translanguaging
Ruso: 
Транслингвизм
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/translenguar, con data de acceso 27/05/2024).