Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Xuízo sobre a gramaticalidade dunha forma lingüística

Definición:

Valoración intuitiva que fai un falante sobre a aceptabilidade dunha forma lingüística de acordo coas normas gramaticais da súa lingua. Unha convención gráfica moi estendida é o uso do asterisco “*” para marcar aquelas secuencias consideradas inaceptables ou “agramaticais” como, por exemplo, en galego, *nenos van á escola primaria desde os seis anos. O asterisco indica que a construción é gramaticalmente incorrecta, e a razón neste caso é a ausencia dun artigo determinado que acompañe ao sintagma nominal que desempeña a función de suxeito. En gramática xenerativa empréganse a miúdo probas consistentes en baterías de exemplos sobre os que os falantes nativos emiten un xuízo de gramaticalidade como método para acceder á competencia lingüística subxacente. Con todo, o seu emprego para determinar a estrutura da competencia nunha segunda lingua é obxecto de debate xa que, segundo algúns investigadores, a actuación neste tipo de probas non é necesariamente un reflexo directo da competencia na L2, que é ademais pouco homoxénea duns individuos a outros e moi variable.

Bibliografía: 

Brown, G., Malmkjiaer, K. & Williams, J. 1996. Performance and Competence in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Cook, V. J. 1993. Linguistics and Second Language Acquisition. London: The Macmillan Press Ltd.

García Mayo, P. 2003. “Age, Length of Exposure and Grammaticality Judgements in the Acquisition of English as a Foreign Language”, in García Mayo, P. & García Lecumberri, M. L. (eds.). Age and the Acquisition of English as a Foreign Language. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 94-114.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Juicio sobre la gramaticalidad de una forma lingüística
Inglés: 
Grammaticality judgement
Francés: 
Jugement sur la grammaticalité d'une forme linguistique
Alemán: 
Grammatikalitätsurteil
Italiano: 
Giudizo sul grado di grammaticalità di una forma linguistica
Polaco: 
Ocena poprawności gramatycznej
Portugués: 
Juízo de gramaticalidade
Ruso: 
Суждение о грамматичности
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/xuizo-gramaticalidade-forma-linguistica, con data de acceso 27/05/2024).