Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Velocidade lectora

Definición:

Ritmo seguido no acto de ler. Os factores que determinan e inflúen na velocidade con que le unha persoa son os seguintes:

  1. o tipo de texto;
  2. os obxectivos do lector (por exemplo, se se le unha novela por pracer ou unha revista técnica para obter información específica);
  3. o nivel de comprensión que se precisa (extraer as ideas principais ou comprender o texto completo), e
  4. as habilidades ou estratexias individuais de cada persoa.

A medición da velocidade de lectura non ten sentido se non se considera tamén o nivel de comprensión. Os bos lectores non len palabra por palabra, senón que fixan a súa atención en varias palabras a un tempo e son quen de organizar un texto en unidades de sentido, cada unidade á súa vez composta de varias palabras e lida a través dunha soa fixación dos ollos. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Fry, E. 1965. Teaching Faster Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Nuttall, C. 2000. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. London: Heinemann. New edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Velocidad lectora
Inglés: 
Reading speed
Francés: 
Vitesse de lecture
Alemán: 
Lesegeschwindigkeit
Italiano: 
Velocità di lettura
Portugués: 
Velocidade de leitura
Ruso: 
Скорость чтения
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/velocidade-lectora, con data de acceso 16/06/2024).