Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Zentrale Mittelstufenprügung (ZMP)

Definición:

“Exame central do nivel medio”.

Exame de alemán como lingua estranxeira realizado polo instituto goethe accesible a estudantes desta lingua que cursaron aproximadamente 800 horas de clase. A devandita proba acredita a posesión de bos coñecementos xerais do idioma, equivalentes ao nivel C1 de acordo co establecido polo marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino e avaliación. Algunhas universidades alemás acéptano como certificación de coñecementos suficientes da lingua para poder cursar estudos académicos.

apéndice I.

Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/zentrale-mittelstufenprugung-zmp, con data de acceso 15/04/2024).