Apéndice I. Alemán

1. Asociacións de profesores de alemán como lingua estranxeira e xermanistas. Outras entidades.

2. Cursos, seminarios e másters de formación do profesorado.

3. Revistas electrónicas, foros de debate e listas de distribución sobre o ensino do alemán.

4. Aprendizaxe do alemán (ligazóns): materiais, gramáticas, dicionarios, exames e diplomas, etc.

5. Cursos de alemán como lingua estranxeira.